Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Biuletyn Informacji Publicznej
PSSE Braniewo

PSSE Braniewo
Aktualności
Badania laboratoryjne
Archiwum
Działalność
Informacje
Majątek stacji
Ogłoszenia
Praca
Przetargi
Skargi i wnioski
Petycje
Skład
Statut
Struktura organizacyjna
Ważne adresy
Zadania
Lista rzeczoznawców d/s sanitarno-higienicznych
Higiena Dzieci i Młodzieży
Epidemiologia
Promocja Zdrowia i Oświata Zdrowotna
Higiena Komunalna
Higiena Pracy
Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Telefony alarmowe
Ebola - INFORMACJE
Strona główna PSSE BraniewoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w  Braniewie

INFORMACJA DLA POWODZIAN 

INFORMACJA O ŻYWNOŚCI 

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej prowadzi do choroby, a nawet śmierci. 

 

NIE JEDZ, ZWŁASZCZA NIE PODAWAJ DZIECIOM PRODUKTÓW, KTÓRE: 
- zostały zalane, a nie są hermetycznie opakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia 
- mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję 
- mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły 
- są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają obcy chemiczny zapach 
- są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboża siewne itp. 
- znajdowały się bez szczelnych opakowań w miejscach brudnych - chlewach, oborach, kurnikach itp. 
- są w puszkach o wydętych wieczkach (zbombażowane konserwy) 

Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia - mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Ani gotowanie ani smażenie takich produktów nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza niebezpiecznymi dla człowieka włośniami. 

POSIADANĄ ŻYWNOŚĆ CHROŃ PRZED ZAPSUCIEM l ZANIECZYSZCZENIAMI, W TYM CELU: 

- produktów nietrwałych jak: mięso, wędliny, ryby, śmietana, masło, gotowe potrawy itp. nie przechowuj w temperaturze wyższej niż 8 C°, 
- przechowuj żywność w szczelnych opakowaniach, przykrytą, w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne, 
- składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu, 
- chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami. 

W razie zanieczyszczenia lub zmoczenia powierzchni wodoszczelnego opakowania żywności, po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń, produkt może być spożyty, jeśli nie wykazuje żadnych zmian. 

W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW, PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY, BÓLÓW BRZUCHA l TYM PODOBNYCH OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO - BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA! 


INFORMACJA O WODZIE DO PICIA 

Fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka. Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować. 

OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ: 

Po wybraniu wody że studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary. Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych w tabelce.  

Średnica studni w cm

Potrzebna ilość wapna chlorowanego na każdy metr głębokości wody

Ilość monochloraminy na każdy metr głębokości wody

80

150g - 1 szklanka

165g

90

200g - 1 szklanka i ćwierć

220g

100

250g - półtorej szklanki

270g

120

350g - 2 szklanki i ćwierć

380g

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy odmierzyć szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy: 
- do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę, 
- po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni, 
- wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewanie z powrotem, 
- po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru. 

UWAGA: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym. 

ODKAŻANIE STUDZIEN WIERCONYCH I ABISYŃSKiCH 
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie. 


ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ 

Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego ( l czubata łyżeczka) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu (1,5 łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubłach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie. Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych. 

ODKAŻANIE WODY 

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami: 
- najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie, 
- można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.


UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Pamiętaj! Duża zawartość związków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna. Dlatego wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym.INFORMACJA O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKAŹNYM 

 POWÓDŹ SPRZYJA ROZWOJOWI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Woda rozniosła i osadziła na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób biegunkowych. W glebie oraz pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą one pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Zarazki należy zniszczyć wszędzie tam gdzie to tylko możliwe. 

W tym celu trzeba: 
- odkazić wapnem chlorowanym zalane powodzią studnie i ujęcia wodne 
- oczyścić z osadów i odkazić przy użyciu środków chemicznych powierzchnię ścian, podłóg i sprzętów gospodarczych, 
- wywietrzyć, wysuszyć i odmalować pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze, zwłaszcza te, w których przechowuje się żywność i gdzie przebywają małe dzieci oraz osoby starsze i niedołężne, 
- oczyścić, wysuszyć i odkazić miejsca ustępowe; często powtarzać odkażanie urządzeń sanitarnych i ustępów zmywać je i utrzymywać w czystości i suchości .

TYLKO RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY CHRONI PRZED ZACHOROWANIEM 

Wodę do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo, do mycia zębów należy ZAWSZE GOTOWAĆ przed użyciem.

- Surowe produkty pochodzenia zwierzęcego ( mięso, drób, jaja, ryby ) oraz warzywa należy traktować jako zakażone i nie dopuszczać do ich zetknięcia z produktami gotowymi do spożycia, zwłaszcza gotowanymi i przeznaczonymi do spożycia na zimno lub przechowywania. 
- Ręce myć dokładnie wodą i mydłem, czyszcząc również paznokcie po każdej bytności w ustępie, oporządzeniu zwierząt, oczyszczaniu warzyw mięsa oraz jaj. 
- W razie zachorowania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać jego zaleceniom. 
- W przypadku konieczności zastosowań szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu należy jak najszybciej zgłosić się do odpowiednich punktów szczepień. 


 informuje, że w dniu 29 września 2017r. na terenie miasta Braniewa odbędą się ćwiczenia organizowane na wypadek skażenia radiacyjnego.

Nadzwyczajne zdarzenie radiacyjne to zdarzenie, które może wystąpić na terenie kraju lub poza jego granicami i jest związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, opadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodując możliwość przekroczenia dopuszczalnych wartości dawek promieniowania jonizującego.

Postępowanie w sytuacji zagrożenia promieniowaniem jonizującym-zagrożenie radiacyjne

Pamiętaj o  podstawowych zasadach ochrony radiologicznej:

- im krótszy czas przebywania w pobliżu źródła promieniowania tym mniejsza dawka,

- im dalej od źródła promieniowania tym bezpieczniej,

- osłona osłabia promieniowanie.

Oznaczenie promieniowania jonizującego 

 

W czasie zagrożenia radiacyjnego:

- zachowaj spokój, nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczych jest dla ciebie niebezpieczny,

- komunikat o wystąpieniu zagrożenia radiacyjnego  będzie podany do publicznej wiadomości,

- uważnie i stale słuchaj oficjalnych komunikatów m.in. radiowych i telewizyjnych, zawierających informacje o:

- zdarzeniu i sytuacji radiacyjnej,

- przewidywanym rozwoju sytuacji,

- skutkach zdarzenia dla ludzi i środowiska,

- sposobie postępowania, w tym możliwych do zastosowania środkach i działaniach dla ochrony zdrowia (takich jak np. podanie preparatów jodu stabilnego).

- postępuj zgodnie z treścią podawanych komunikatów!

 

- zamknij okna i drzwi,

- wyłącz wentylację, klimatyzację, ogrzewanie nawiewowe itp.,

- zamknij (uszczelnij) zasuwy piecowe i kominowe, zabezpiecz inne otwory w mieszkaniu (budynku),

- ukryj zwierzęta, inwentarz nakarm przechowywaną w zamknięciu paszą,

- przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub lodówce, przed schowaniem niezabezpieczoną żywność dokładnie opłucz,

- unikaj spożywania: żywności z twojego ogrodu, warzyw i owoców nieznanego pochodzenia, wody z niepewnych źródeł, mleka od krów i kóz wypasanych na skażonym terenie lub karmionych skażoną paszą i pojonych skażoną wodą,

- pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu odwołania zalecenia przez władze lokalne (służby ratownicze),

- jeśli musisz wyjść na zewnątrz zakryj nos i usta mokrym ręcznikiem, chusteczką itp.,

- gdy powracasz z zewnątrz do miejsca schronienia:

- umyj całe ciało (łącznie z włosami), zmień buty i odzież,

- schowaj rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie ją zamknij

(dalsze postępowanie zalecą lokalne władze). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 informuje, że w  dniach 28-29 września 2017r. na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego odbędą się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  W ćwiczeniach oprócz służb i podmiotów ratowniczych uczestniczyć będzie administracja samorządowa powiatu oraz gmin w zakresie prowadzenia wspólnych działań obronnych na czas kryzysu i zarządzania kryzysowego.

Organizatorzy ćwiczeń zwracają się z apelem o wyrozumiałość oraz zachowanie ostrożności podczas przemieszczania się służb ratowniczych. Jednocześnie zawiadamiamy, że na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego w dniu 28 września mogą zostać włączone syreny alarmowe.

Podstawa prawna: paragraf 10 ustęp 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U z 2013 roku, pozycja 96).KOMUNIKAT


W dniu 7 sierpnia 2017r.  wydano decyzję stwierdzającą ,że jakość wody w wannie z hydromasażem Basenu Kąpielowego i Spa przy Hotelu "Warmia" w Braniewie  ul. Gdańska 18 odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym (w wodzie nie stwierdzono bakterii chorobotwórczych).          Gorąca, letnia pogoda i występujące upały mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Poniżej podajemy kilka praktycznych rad, które pomogą uchronić nas i naszych bliskich od narażania zdrowia.

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia


• w czasie upałów unikaj długiego przebywania na słońcu, szczególnie w godzinach południowych (10.00- 15.00),
• chroń twarz i głowę poprzez noszenie kapelusza z szerokim rondem lub czapki z daszkiem,
• ubieraj się w przewiewne rzeczy z naturalnych materiałów o jasnych kolorach, zakrywających możliwie największą powierzchnię skóry,
• spożywaj zbilansowane, lekkostrawne posiłki; pij duże ilości płynów, najlepiej wzbogaconych o mikroelementy,
• ogranicz spożycie napojów alkoholowych,
• unikaj skrajnych temperatur, szczególnie trzeba uważać przy wychodzeniu z klimatyzowanych pomieszczeń,
• w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci i zwierząt ani materiałów łatwopalnych (kanistrów z benzyną, butli gazowych),
• ogranicz nadmierny wysiłek fizyczny,
• pamiętaj o zwierzętach – zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij nieograniczony dostęp do wody pitnej.

 Skutki upałów dla zdrowia

          Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub nawet cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu lub nawet życiu.

Przyczyny udaru:
• długie spędzanie czasu na słońcu,
• długie przebywanie w przegrzanym miejscu np. w samochodzie,
• brak nakrycia głowy, 
• zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia
    

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie uprzejmie informuje o zbliżających się obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu przypadającego 31 maja 2017r. Hasłem tegorocznej Kampanii jest: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”, a jej głównym celem jest wykazanie zagrożenia, jakie przemysł tytoniowy stwarza dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli oraz zaproponowanie środków, które rządy i społeczeństwo powinny podjąć w celu promowania zdrowia i rozwoju poprzez skonfrontowanie się z globalnym kryzysem tytoniowym.

        W ciągu roku około 6 milionów osób umiera z powodu palenia papierosów. Używanie tytoniu stanowi zagrożenie dla każdej osoby, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy edukacji. Przynosi cierpienie, chorobę i śmierć, zubożenie rodzin i gospodarek narodowych.

         Wydatki na tytoń mają negatywny wpływ na gospodarkę narodową poprzez zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej i zmniejszeniu produktywności. Wpływa to na zwiększenie nierówności zdrowotnych i pogłębienie ubóstwa.

    Uprawa tytoniu wymaga dużych ilości pestycydów i nawozów, które mogą być toksyczne i zanieczyszczają wodę. Każdego roku uprawa tytoniu zużywa 4,3 mln hektarów ziemi, co powoduje globalne wylesienie między 2% a 4%. Z produkcji tytoniu powstaje również ponad 2 miliony ton odpadów stałych.

       Poprzez zwiększenie podatków na papierosy na całym świecie o 1 USD, można zwiększyć kwotę 190 miliardów dolarów na rozwój. Wysokie podatki od tytoniu przyczyniają się do generowania przychodów dla rządów, ograniczają zapotrzebowanie na tytoń i oferują istotny dochód na finansowanie działań rozwojowych.

       Wszelkie informacje oraz materiały kampanijne są dostępne na stronie WHO pod linkiem:  http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php news=186&wid=12&wai=&year=&back=%2F

     
         Mając na uwadze istotę powyższej problematyki zapraszamy Państwa do włączenia się w Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, 30 maja w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie, w godzinach od 1000 do 1200 dostępny będzie punkt informacyjno-edukacyjny, w którym można będzie sprawdzić poziom dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, pomiar ciśnienia tętniczego a także zaczerpnąć wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu. 


INFORMACJA


ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29 MARCA 2017R.

DNI 2 MAJA, 16 CZERWCA I 14 SIERPNIA 2017R W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRANIEWIE SĄ DNIAMI WOLNYMI OD PRACY

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DNI 13 MAJA, 24 CZERWCA I 9 WRZEŚNIA WYZNACZA SIĘ DNIAMI PRACY     W dniach 24-30 kwietnia 2017 roku obchodzony będzie XII Europejski Tydzień Szczepień. 
Hasło przewodnie tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień to „Vaccines work" - Szczepienia działają".PROJEKT KIK /35 ,,ZAPOBIEGANIE HCV”

JAKO PRZYKŁAD ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ W ZDROWIU PUBLICZNYM NA RZECZ OGRANICZENIA ZAKAŻEŃ KRWIOPOCHODNYCH W POLSCE.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie informuje, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym  w wodociągu zakładowym w Maciejewie odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. 2015, poz 1989). 

Kampania Głównego Inspektoratu Sanitarnego

       Uprzejmie informuję, że 26 stycznia 2017 roku ruszyła nowa Kampania społeczna

w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" KIK/68 pn. "Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość".


Na kanale youtube zamieszczone są wszystkie spoty powstałe w ramach Kampanii.

17 Światowy Dzień Walki z Rakiem

                4 lutego obchodzimy 17 Światowy Dzień Walki z Rakiem. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia nie sa optymistyczne i wskazują, że w ciągu 15-20 lat liczba zachorowań na świecie na nowotwory podwoi się. W profilaktyce zachorowań na nowotwory  musimy pamiętać że dostęp do badań diagnostycznych jest bardzo ważnym elementem, ale jednym z wiodących jest odpowiedni styl życia. W związku z nadchodzącym świętem przypominamy o najważniejszych zasadach Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem. Pierwszą i podstawową zasadą jest wyeliminowanie z naszego życia używania tytoniu pod każdą postacią. Ponad 90% wszystkich zachorowań na nowotwory płuc spowodowane jest paleniem tytoniu. Rocznie w Polsce umiera około 2000 osób z powodu biernego palenia. Palenie tytoniu sprzyja też innym nowotworom np.:  krtani, przełyku, jamy ustnej, żołądka, trzustki, pęcherza moczowego. O wszystkich zapisach Europejskiego Kodeksu Walki z rakiem można przeczytać na stronie  www.kodekswalkizrakiem.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie przypomina, że zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby dróg oddechowych. W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia, przy czym szczyt zachorowań przypada na okres między styczniem a marcem.

Jak dochodzi do zarażenia grypą lub przeziębieniem?

Zarówno do zarażenia wirusem grypy, jak i do infekcji przeziębieniowej, dochodzi głównie drogą kropelkową. Źródłem infekcji jest chory człowiek. Niezasłanianie ust czy nosa podczas kichania oraz kaszlu rozprzestrzenia wirusy zarówno wokół chorego, jak i na otaczające go przedmioty. Oznacza to, że może dojść do zakażenia również poprzez ich dotykanie i przeniesienie wirusa na nieumytych rękach w okolicę nosa lub ust

Profilaktyka grypy i przeziębienia

Według zaleceń Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) najlepszą metodą zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusami grypy jest coroczne szczepienie się przeciwko grypie. Ze względu na dużą ilość różnych typów wirusów powodujących przeziębienie, nie jest możliwe stworzenie skutecznej szczepionki uodporniającej przed przeziębieniem


Kilka zasad dotyczących szczepienia przeciwko grypie:

 •  należy je powtarzać co rok,

 •   musi mieć aktualny skład na dany sezon epidemiczny,

 •   najlepiej poddać się szczepieniu wczesną jesienią, przed okresem o największej ilości zachorowań na grypę (jeżeli jest to niemożliwe, szczepionkę należy podać przy najbliższej okazji),

 •  swoiste przeciwciała chroniące przed grypą pojawiają się po około 7 dniach po szczepieniu. 

Szczepienia są zalecane u wszystkich osób powyżej 6. miesiąca życia, u których nie występują przeciwwskazania. Ta forma profilaktyki jest jednak szczególnie rekomendowana wśród grup o zwiększonym ryzyku powikłań lub osób, które mogą być źródłem dalszego zakażenia, tzn.:

 •  osoby po 50. roku życia,

 •  kobiety ciężarne oraz kobiety, które planują być w ciąży w zbliżającym się sezonie epidemicznym,

 •  pracownicy służby zdrowia,

 •  osoby przebywające w domach spokojnej starości,

 •  osoby z chorobami przewlekłymi, m.in. chorobami układu oddechowego (np. astmą), nerek, serca, cukrzycą,

 •  osoby z upośledzoną odpornością (np. po przeszczepach),

 • osoby pracujące w szkołach, handlu, transporcie lub innych dziedzinach związanych z szerokim kontaktem z innymi ludźmi.

          

           Pomimo szerokich wskazań do stosowania, szczepionka nie zabezpiecza całkowicie przed zakażeniem. Podanie szczepionki chroni w 70% - 90% zdrowych osób poniżej 65. roku życia, zarówno przed grypą, jak i powikłaniom pogrypowym. Wśród osób starszych skuteczność szczepionki przed zachorowaniem wynosi około 60% oraz obniża śmiertelność związaną z grypą o 70% – 95%. Wykazano ponadto, że osoby zaszczepione rzadziej trafiały do szpitala z powodu zapalenia płuc i grypy, wszystkich zaburzeń oddechowych, zaburzeń oddechowych i niewydolności serca, wykazywały mniejszą śmiertelność z powodu zapalenia płuc i grypy, a także śmiertelność ze wszystkich przyczyn. Warto podkreślić, że szczepienia przeciwgrypowe chronią nie tylko przed zarażeniem, ale również przed powikłaniami pogrypowymi, które mogą zostawić trwałe konsekwencje do końca życia, a nawet być przyczyną zgonu. Ryzyko wielonarządowych powikłań pogrypowych dotyczy wszystkich chorych i obejmuje przede wszystkim powikłania układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a nawet ośrodkowego układu nerwowego6. Stosowanie szczepień przeciwko grypie niesie ze sobą znaczne korzyści kliniczne.


Jak można się chronić przed przeziębieniem i grypą?   

 •  Unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi.

 •  Często myj ręce wodą z mydłem. O prawidłowej higienie rąk należy szczególnie pamiętać przed jedzeniem, przed dotykaniem ust lub nosa, po powrocie do domu i po kontakcie z osobą chorą.

 •  Jeżeli jest to możliwe, unikaj zatłoczonych miejsc w okresach o największej zapadalności na grypę i przeziębienie.

 • Jeśli przebywasz w pobliżu osoby chorej (w odległości mniejszej niż 2 metry), noś na twarzy maseczkę. Zdejmuj ją po każdym kontakcie z chorym, a zużytą wyrzuć do kosza.

 •  Zadbaj o swoją odporność, pamiętając o prawidłowej diecie, regularnej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, unikaniu stresu oraz rezygnacji z używek.


Jeżeli już chorujesz - jak nie zarazić grypą innych osób?


 •  Myj ręce wodą z mydłem, szczególnie po wytarciu nosa lub zasłanianiu ust podczas kichania/kaszlu.

 •  Noś maseczkę (zastosowanie jej w ciągu 36 godzin od wystąpienia objawów oraz właściwa higiena rąk przez 7 dni może zmniejszyć ryzyko zarażenia domowników nawet o 50%).

 •  Podczas kaszlu/kichania zasłaniaj usta chusteczką jednorazową, a następnie wyrzuć ją od razu do kosza. Jeśli nie masz chusteczek, zasłoń usta lub nos przedramieniem, nie dłonią.

 •  Unikaj kontaktu z innymi osobami.

 •  Często wietrz pomieszczenia, w których przebywasz.     ULOTKI DO POBRANIA   

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 

14 kwietnia 2016 r. ruszyła kolejna europejska kampanii informacyjna z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, poświęcona zarządzaniu wiekiem w pracy i zatytułowana „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17 przyświecają cztery główne cele:

1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;

2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego;

3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;

4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

Częścią kampanii jest Europejski konkurs dobrych praktyk. Konkurs jest organizowany przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Rady UE i ma na celu wskazanie wyróżniających się i innowacyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Konkurs dobrych praktyk służy również jako platforma wymiany i promocji dobrych praktyk w całej Europie

więcej informacji na:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards

Kampania  „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzona będzie w latach 2016–2017 Świńska grypa AH1N1Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie informuje, o wzroście zachorowań na grypę i ostre zakażenia wirusowe układu oddechowego w Obwodzie Kaliningradzkim w okresie od 11.01-17.01.2016 r., w tym na grypę AH1N1 (4 zachorowania), AH2N3 ( zachorowania). Zachorowania na grypę i podejrzenia grypy zgłaszane są także w województwie warmińsko-mazurskim ( w okresie 01-07.01.2016 r. – 781 przypadków, w okresie od 08-15.01.2016 – 1064 przypadki).

    W związku z okresem zwiększonej zachorowalności na grypę A/H1N1  i grypę sezonową

zamieszczamy materiały edukacyjno-informacyjne na temat podstawowych zasad dotyczących profilaktyki grypy:

1)Treści merytoryczne i metodyczne dotyczące profilaktyki grypy.

2)Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych.

3)Co kobiety w ciąży powinny wiedzieć o wirusie grypy A H1N1.

4)Zalecenia dla podróżnych.

5)Zalecenia dla szkół.

spot telewizyjny na temat grypy 

 „Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach
szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia.”
dokument opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia - Państwowy Zakład Higieny


Dokument ten opracowano w związku z licznymi kampaniami promującymi picie wody bezpośrednio z kranu, programami edukacyjnymi poświęconymi temu zagadnieniu oraz ze względu na potrzebę upowszechnienia wiedzy na temat spożywania wody o właściwych parametrach z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, jakimi są uczniowie i nauczyciele.

Należy mieć na uwadze, iż powyższa publikacja ma charakter jedynie edukacyjny i pomocniczy, a jego dystrybucja  nie wiąże się z obligatoryjnym obowiązkiem montażu dodatkowych urządzeń dystrybuujących wodę (np. fontanny z wodą do picia) 


OSTRZEŻENIE W SPRAWIE NARKOTESTÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie 
 
ostrzega przed osobami oferującymi sprzedaż narkotestów.

W związku z informacjami o osobach, które oferują sprzedaż testów na obecność narkotyków dla szkół przedstawiając się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

Główny Inspektor Sanitarny informuje:

 • Inspekcja nie prowadzi sprzedaży narkotestów i żadne zalecenia w tym zakresie nigdy nie zostały wydane. Nie ma również żadnych przepisów prawa, które obligowałyby Dyrektorów szkół do zakupu tego typu artykułów.

Praktyki takie mają zatem znamiona oszustwa i winne być zgłaszane Policji.
DOPALACZE - GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?


„Dopalacze” stanowią ważny społecznie problem wpływający negatywnie na zdrowie ludzi. Są one w ostatnich latach jednym z najważniejszych, zidentyfikowanych zjawisk społecznych, któremu trzeba zapobiegać.

W związku z aktualną sytuacją związaną z nasilającym się wzrostem ilości zatruć osób po zażyciu środków zastępczych, tzw. „dopalaczy” 
Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła

bezpłatną, całodobową „infolinię dopalaczową”

 800 060 800

Pod tym numerem można uzyskać informacje związane ze zjawiskiem zażywania „dopalaczy”. 

PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY 
W SPRAWIE "DOPALACZY"       W każdy wtorek od godziny 7:30 do 12:30
w pokoju nr 222 budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 
w Olsztynie czynny jest punkt konsultacyjno - informacyjny w sprawie dopalaczy. 
PUNKT NIE PROWADZI KONSULTACJI I 
PORADNICTWA TELEFONICZNIEZALECENIA DOTYCZĄCE SPOŻYWANIA WODY PRZEZ UCZNIÓWSTANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW PRZEZ DZIECI W PRZEDSZKOLU
 

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.


OSTRZEŻENIE

Uwaga! Podszywają się pod inspekcję sanitarną

            Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ostrzega przed instytucjami podającymi się za Państwową Inspekcję Sanitarną, które usiłują wyłudzić pieniądze od właścicieli prowadzących działalność gospodarczą.

            Właścicielka jednego z podmiotów gospodarczych działających w Nidzicy otrzymała pismo od „Referatu Inspekcji Sanitarnej dla Nidzicy w obszarze województwa warmińsko-mazurskiego” zawiadamiające o kontroli w jej zakładzie. Za wszczęcie kontroli, w tym „koszty materiałów i środków niezbędnych do jej przeprowadzenia” właścicielka na wskazane w piśmie konto bankowe miała wpłacić 135 zł. Autorzy pisma powołali się na przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, grozili karami.

            Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie działają referaty. W każdym mieście powiatowym jest powołany Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który na podstawie art. 79 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 672) zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli, nie zaś w . oparciu o ustawę o PIS. Przed kontrolą organy Państwowej Inspekcja Sanitarnej nie pobierają żadnych opłat. Jeżeli w trakcie przeprowadzanej kontroli zostaną stwierdzone naruszenia wymagań higieniczno-zdrowotnych pobierane są opłaty w wysokości kosztów ich wykonania, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) w formie decyzji administracyjnej. W przypadku, kiedy kontrola przeprowadzona przez organy Państwowej Inspekcji sanitarnej nie stwierdzi uchybień, kontrolowany podmiot nie ponosi żadnych opłat.

            Osoby, które otrzymały podobne zawiadomienia o kontroli, powinny poinformować o tym fakcie policję. W przypadku wątpliwości, czy zawiadomienie o kontroli jest prawdziwe, należy się skontaktować z właściwą terytorialnie Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.


***Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności***

***ZASADY BEZPIECZNEGO SPOŻYWANIA WARZYW I OWOCÓW***


Załączniki :
LpNazwaDataDodał
12014-11-17 19:18:15Rafał Suprynowicz
22014-10-30 10:30:58Rafał Suprynowicz
32014-10-30 10:30:50Rafał Suprynowicz
42014-10-30 10:30:33Rafał Suprynowicz
52014-10-30 10:30:26Rafał Suprynowicz
62014-10-30 10:29:48Rafał Suprynowicz
72014-10-30 10:29:38Rafał Suprynowicz
82014-10-30 10:29:30Rafał Suprynowicz
92014-10-30 10:29:23Rafał Suprynowicz
102014-10-30 10:27:22Rafał Suprynowicz
112014-10-30 10:24:37Rafał Suprynowicz
122014-09-25 11:03:28Rafał Suprynowicz
132014-09-25 10:38:47Rafał Suprynowicz
142014-04-03 08:00:42Rafał Suprynowicz
152014-04-03 07:47:40Rafał Suprynowicz
162014-04-03 07:38:40Rafał Suprynowicz
 Informację udostępnił(a): Administrator , utworzono: 2003-06-27 11:14:42
Ostatnia modyfikacja: Rafał Suprynowicz, dnia: 2018-04-25 07:58:21
Rejestr zmian
niepodległa POLSKA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCIPowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Braniewie
ul. Królewiecka 26, 14-500 Braniewo